Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Lindahol.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van lindahol.nl en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van lindahol.nl verstrekt. Lindahol.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw naam
Uw e-mailadres


Waarom lindahol.nl gegevens nodig heeft

Lindahol.nl verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail contact met uw op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.


Hoelang lindahol.nl uw gegevens bewaart

Lindahol.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen met derden

Lindahol.nl deelt uw persoonsgegevens niet met derden.


Google Analytics

Lindahol.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan lindahol.nl te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Lindahol.nl heeft hier geen invloed op.

Lindahol.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via lindahol.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in e zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@lindahol.nl. Lindahol.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiligen

Lindahol.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van lindahol.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Lindahol.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met lindahol.nl op via mail@lindahol.nl.